En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mycket lärorik kurs som fått mig till att hela tiden vara medveten om att våld i nära relationer kan vara på flera olika känslomässiga plan för personer. Socialstyrelsen har tagit fram tre utbildningsmaterial om våld i nära relationer med syfte att öka kompetensen hos personal. Våld mot äldre behöver förebyggas, upptäckas och hanteras. Om fler kommuner har en aktiv strategi för att hantera våld mot äldre ... Våld i nära relationer. NCK har lanserat en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskaperna kring våld i nära relationer behöver bli bättre hos myndigheterna. Webbutbildning i evidensbaserad praktik vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg som ... Syftet är att upptäcka fler fall av våld i nära relationer. I samverkan med de olika verksamheterna planeras och genomförs årligen flertalet utbildningar inom ämnet våld i nära relationer. Kompetenscentrum djupdyker under 2017 och 2018 i det material som finns framtaget för att förebygga arbetet mot våld i nära relationer. Kunskaperna kring våld i nära relationer behöver bli bättre hos myndigheterna. Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor vid Ålands landskapsregering tipsar om en helt ny webbutbildning och berömmer också metoden som kallas huskurage, där vi alla kan hjälpa till att ta vårt ansvar. / Webbutbildning om våld i nära relation Webbutbildning om våld i nära relation 2017-01-09 En webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation har tagits fram av Nationellt centrum för … Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer syftar till att ge baskunskap om ämnet. Kursen vänder sig till socialtjänsten men också till personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende. Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar kvinnor och barn och som får såväl sociala, ekonomiska, psykiska … Webbutbildning i evidensbaserad praktik vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Syftet är att ge dig kunskap om evidensbaserad praktik och de olika momenten som ingår i … Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem – där utsatthet för våld kan påverka hälsan på både kort och lång sikt. I en ny webbutbildning får du som möter patienter som kan vara våldsutsatta grundläggande kunskap om våld i nära relationer och hur det kan påverka hälsan hos den utsatta. nära relationer förekommer bör frågor om våld sutsatthet ställas. ... Webbutbildning. Enstaka utbildningsdagar. Högskolekurs. Handledning. Samarbete andra verksamheter. Arbetsplatsdiskussioner. Mall för dokumentation. Lista med hänvisning till hjälp. Tvärprofessionell samverkan. Kompetenscentrum djupdyker under 2017 och 2018 i det material som finns framtaget för att förebygga arbetet mot våld i nära relationer. Verksamheten ska under det kommande året se hur avtalskommunerna på bästa sätt kan arbeta normkritiskt och reflektera kring frågor som rör maskulinitet- och femininitet. Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer. Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp Spara favorit. Lyssna. Kursen syftar till att ge dig kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn samt att belysa konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn ur ett folkhälsoperspektiv. NCK har haft i uppdrag att ta fram en webbkurs för att höja kompetensen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen, som har producerats i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen, lanserades i september 2016. Våld mot äldre kan se ut på många olika sätt. Förutom fysiskt våld kan det röra sig om psykiskt och ekonomiskt våld. Även försummelse kan räknas som våld. Utbildar om våld i nära relationer och deltar i den offentliga debatten samt driver opinion i frågor kring våld i nära relationer, dödligt våld i nära relationer och samhällets ansvar i arbetet med våldsutsatta. Praktiskt verksamma i kommunerna inom område våld i nära relationer, enhetschef, utvecklingsledare m.m. Minst två personer från respektive kommun. ... Deltagarna ska innan utbildningen ha genomfört Socialstyrelsens webbutbildning i individbaserad systematisk uppföljning (tar ca 1 timme). En introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. ASI webbutbildning riktar sig till dig som gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Webbutbildningen kan också användas som en introduktion, men den ersätter inte den lärarledda utbildningen som krävs för att använda ASI-intervjun. Webbutbildningar på Kunskapsguiden. En webbutbildning kan vara aktuell för mer än ett område. Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att strukturera en organisation för att ge stöd och skydd i Söderhamn har varit mycket framgångsrikt när det gäller hedersrelaterad problematik. Stöd till barn som anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälso- och sjukvården och en viktig uppgift för socialtjänsten, förskola och skola. Jag förstår. Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Här kan du läsa mer om hur Socialstyrelsen hanterar kakor och hur du kan stänga av … Medier och framställning av verkligheten Vi kommer i kontakt med olika medier under större delen av dagen. Hur olika medier speglar och sammanfattar olika samhällsproblem eller sakfrågor påverkar naturligtvis människors allmänna uppfattningar om ämnen. Young carers in Sweden – A short overview. This short overview 'Young Carers in Sweden' is a summary of two reports on young carers in Sweden. Privatpersoner kan inte göra Lex Sarah-anmälningar utan kan istället lämna synpunkter på Borås Stads handläggning, service och omvårdnad som berör personer som har kontakt med Borås Stads socialtjänst. Det behövs utbildning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Inom våld i nära relationer, ... Webbutbildning om könsstympning. I utbildningen Våld i nära relationer gör vi en djupdykning i olika aspekter och slår hål på de fördomar som finns. Nu släpps en intressant webbutbildning för yrkesverksamma som möter våld i nära relationer. NCK, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen står bakom utbildningen. Kunskapsteam Våld i nära relationer Vad är våld i nära relationer?
2017: webbutbildning våld i nära relationer | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress