I Sibirien, ett område fem gånger större än hela Europa, sker nu en förändring av ekosystemen när permafrosten sakta tinar. – Jag bidrar med min kunskap om vad som händer när permafrosten tinar. Vad händer när permafrosten tinar? Produktionsår: 2012 Längd: 2:58 Tillgängligt till: 1 juli 2018. Permafrosten, den ständigt frusna ... Permafrosten tinar. Jetten Degermark September 1, 2016 Vetenskap 6 0. Vi vill se vad som händer med ekosystemet – växter, mikrober och jorddjur – när permafrosten tinar och hur det påverkar klimatet, säger hon. Vad händer om klimatförändringarna gör att permafrosten försvinner? På grund av den globala uppvärmningen tina går djupare än vad vi är vana vid. I permafrosten är ungefär en och en halv biljon fryst växtrester. Undersökning av permafrosten, som borras i marken för att ta ut ett prov, kolumnen årtusenden gamla mossa som har frysts och … Permafrost kan, förenklat sägas vara mark som är frusen minst två år i rad, det är mark med ständig tjäle. I riktigt kalla områden, som i Sibirien och norra Kanada kan permafrosten kan sträcka sig flera hundra meter ner i marken. Det övre lagret jord tinar sommartid, det skiktet kallas aktivt lager. Vad som händer med permafrosten, exempelvis här i Abisko 20 mil norr om polcirkeln, har stor betydelse för klimatet på jorden. Under lång tid har kol från förmultnande växter byggts upp i marken vid jordens poler, eftersom kylan gör nedbrytningen långsam. Men när klimatet blir varmare tinar de frusna jordarna. Dels innebär de längre isfria somrarna på Arktis, och den höjda havsnivån som följer av smältande isar, att permafrosten smälts och eroderas även ”från sidan”. Det är denna dubbla utsatthet som tros ligga bakom den kraftiga höjningen vad gäller utsläpp av växthusgaser i Sibirien. - Vad som är klimatförändringar och vad som är en återhämtning går inte att säga, säger Christer Jonasson som är biträdande föreståndare för Abisko naturvetenskapliga station. De kontinuerliga mätningar som görs i Abisko visar att en markant förändring inträffade i mitten på 1980-talet. Om museets omfattande verksamhet kring ... tinar och där kan växter etablera sig. Om oss. Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se. Permafrosten innehåller även andra källor till CO2 i schack. Den frysta marken ligger som en gigantisk hinna och täcker över urgamla bassänger av växthusgaser, till exempel metan. Metan uppskattas vara minst 20 gånger så aktivt som CO2 när det gäller att öka växthuseffekten. – Vänta här, jag måste bara kolla så det inte ligger en björn och trycker där borta. Med bössa på ryggen och signalpistol på höften går … Och när permafrosten släpper sitt järnhårda grepp om myrarna ökar utsläppen av växthusgasen metan, som är 25 gånger starkare än koldioxid. Effekten av vad som händer när tidigare djupfrysta palsmyrar börjar tina är väl dokumenterad av forskarna. Permafrosten på havsbotten i stora delar av Arktis tinar snabbare än vad man tidigare vetat om. När permafrosten tinar ökar den globala uppvärmningen. Men nu visar forskning att det också kan finnas en rakt motsatt process. - berätta om vad som utmärker tundran - förklara vad bl.a. ett biom är ... Vad är permafrost? 9. Vad har permafrosten för betydelse för tundran? 10. Vad händer med marken under sommaren respektive vintern på tundran? 11. … Tinar permafrosten på grund av de globala uppvärmningen kan växthuseffekten accelerera snabbt genom att gaserna frigörs. Metangas är ju dessutom en mycket starkare växthusgas än vad koldioxid är, 23 gånger värre om jag inte minns fel. När permafrosten i jorden smälter riskerar stora tundraområden att kollapsa och rinna ut i vattnet. Om detta sker i stor skala blir det helt omöjligt att bygga flygplatser och samhällen. Permafrosten tinar långsammare än befarat 9 april, 2015; ... Vad forskarna nu gjort är att försöka fastställa hur stor andel av det frusna kolet som kan frisläppas, hur snabbt det kan ske samt i vilken form det kommer att ske. Vad händer med permafrosten i en varmare värld? Vad får en ökad upptining av permafrosten i taiga- och tundraområdena för effekt på transporten av kol, andra ämnen och metaller (Fe, Mn) från Sibirien till Arktiska oceanen? Permafrosten döljer en klimatmardröm När permafrosten smälter släpps urgamla lager av metan ut i atmosfären, visar forskning. Det kan påskynda den globala uppvärmningen mer än vad man hittills har antagit. Expandera Om universitetet Minimera Om universitetet. Kontakt. Expandera Kontakt Minimera Kontakt. Utbildning; ... Nyheter. Ökad havsförsurning när permafrosten tinar. Nyhet: 2016-04-18 Tundra, fotograf Leif Anderson. ... Permafrost som tinar snabbar på försurningen av Norra ishavet.
2017: vad händer om permafrosten tinar | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress