9 Inledning I läroplanen för förskolan finns ett avsnitt som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. Det är ett avsnitt som har väckt många frågor och funderingar bland förskolans personal. I avsnittet anges att verksamheten ska dokumenteras, följas upp och utvecklas. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Det heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Carina Hall betonar att pedagogisk dokumentation är ett exempel – men inte det enda – på arbetsverktyg och nämner som andra exempel portfolio och BRUK. Förskolan- Uppföljning, Utvärdering och utveckling. Detta klipp har jag valt eftersom jag tyckte att innehållet förklarade på ett bra sätt hur man i förskolan ska förhålla sig till bedömning, att vi ska titta på verksamheten och inte på barnen, och hur förskolans läroplan kan fungera som ett stöd i uppföljning, utvärdering och utveckling. Uppföljning, utvärdering och utveckling Uppföljning, utveckling och utvärdering i förskolan Våren 2013 publicerade Skolverket ett stödmaterial om pedagogisk dokumentation och hur man kan använda det som verktyg för verksamhetsutveckling. Barn ska inte bedömas i förskolan utan det är verksamheten som ska bedömas. Hansson (2008) skriver i artikeln Barn blir bedömda i förskolan om problematiken kring att barn trots det blir bedömda i förskolan, både barnens prestationer och även omdömen om deras personlighet. Uppföljning och utvärdering är en förutsättning för kundval. Nackas kvalitetsarbete är ett pussel som består av många bitar. Läs mer om de olika bitarna i Nackas systematiska kvalitetsarbete. I början av november och i mars genomförs en strukturerad avstämning och uppföljning av ... Analys och utvärdering. med utvärdering i förskolan samt hur utvärdering går till. ... Många gånger så blandas begreppen utvärdering och uppföljning ihop och ser man Häftad, 2012. Den här utgåvan av Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation är slutsåld. Inlägg om Uppföljning utvärdering och utveckling skrivna av christinadanielsson Uppföljning och utvärdering för förändring. Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Med pedagogisk dokumentation kan personalen få syn på lärandet och utveckla verksamheten i förskolan tillsammans med barnen. Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Den här webbplatsen använder cookies för att du ska … • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas.• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet. och förnyelsen av förskolan är viktig säger därför sig självt. Ett skäl till att den svenska förskolan har varit så attraktiv är att ... 17 Uppföljning, utvärdering och utveckling 20 Förskolechefens ansvar 20 Riktlinjer för personalen 21 Avsnitt 2 Mål och riktlinjer . Köp boken Uppföljning och utvärdering för förändring : pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan av Ingela Elfström (ISBN 9789174477993) hos Adlibris.se. Fri frakt. Uppföljning, utvärdering och utveckling Grunden för vår uppföljning och utvärdering av verksamheten finns i de observationer pedagogerna gör av barns lärande i grupp och individuellt. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING, RESULTAT OCH ANALYS AV 2015-2016 ÅRS SYSTEMATISKA KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE FÖR ENHETEN LÅNGTÄPPAN Dokumentet innehåller redogörelse, tillämning, utvärdering, analys, resultat och uppföljning ... läroplanen för förskolan (Lpfö98) och de 30 strävansmålen och … Förskolans kvalitet ska dokumenteras och utvärderas för att verksamheten ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Vårt arbete ska leda fram till bättre arbetsprocesser och visa på möjliga utvecklingsområden och därmed bidra till barnens trygghet, lärande och utveckling på förskolan. Personlig utvärdering. I planeringsfasen blev du uppmanad att formulera mål och förväntade effekter i din loggbok. Nu är det dags att utvärdera arbetet. I den reviderade läroplanen betonas förskolans systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning, utvärdering och utveckling har numera ett eget avsnitt i läroplanen. I den här filmen från Skolverket får du veta mer om syftet bakom detta och vad det innebär i praktiken. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING FÖR FÖRÄNDRING Pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
2017: uppföljning och utvärdering i förskolan | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress