Polismyndigheten i Stockholm avslog kvinnans begäran om att få ta del av samtliga handlingar i en nedlagd förundersökning där hon själv hade varit målsägande. Kammarrätten menade att mannen, genom de handlingar som lämnats ut till honom, redan kände till en stor del av uppgifterna i de återstående handlingarna i förundersökningen. Därför såg domstolen inga hinder för att lämna ut också dessa handlingar. Denna princip innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. Patrik Norqvist wrote: > Finns någon rätt för allmänheten att ta del av innehållet i en > förundersökning som lagts ner utan att leda till åtal? Blev för ett par månad sedan misshandlad utanför en krog. Jag blev först slagen av en gärningsman så att jag ramlade till marken, därefter hoppade en andra gärningsman på … 2014-05-27. HFD prövar inte mål om utlämnande av handlingar i nedlagd förundersökning. En man hade begärt att få ta del av handlingarna i en nedlagd förundersökning. En förundersökning (FU) är den undersökning som genomförs av polis eller åklagare när brott misstänks ha begåtts. För att inleda en utredning krävs att polis bedömer att det finns möjlighet att lösa brottet. Även Justitiekanslern kan besluta om förundersökning. Den misstänkte och dennes advokat får ta del av protokollet innan åtal väcks och kan då komma med begäran om kompletteringar. Din advokat har också rätt att läsa den så kallade slasken. Det är handlingar som finns i ärendet men som inte ansetts vara relevant att ta med i protokollet. SVAR. Hej och tack för din fråga! Huvudregeln i Sverige är enligt offentlighetsprincipen att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. 2014-05-27. HFD prövar inte mål om utlämnande av handlingar i nedlagd förundersökning. Patrik Norqvist wrote: > Finns någon rätt för allmänheten att ta del av innehållet i en > förundersökning som lagts ner utan att … Med dagens regler har den målsägande inte större rättigheter att ta del av en nedlagd förundersökning än vad allmänheten har. Du har inte heller rätt att ta del av förundersökningens innehåll ... En prövning görs av varje begäran att få ut uppgifter från en nedlagd förundersökning. 2017-05-22. Kvinna får ta del av målsägandeförhör med son från nedlagd förundersökning. Bedömer polisen eller åklagaren att det är möjligt inleds en förundersökning. Tagg: nedlagd förundersökning ... JK, nekade föreningen Mordet på Olof Palme ska lösas att ta del av ett förhörsprotokoll i en nedlagd förundersökning. Beslut om nedlagd förundersökning om misstänkt dataintrång överklagas. ... ner. Åklagaren motiverade beslutet med det inte gick att motbevisa läkarnas uppfattning att de haft rätt ta del av journalerna utifrån ett ansvar om kvalitetsgranskning. NEDLAGD. En larmoperatör vid länskommunikationscentralen i Örebro anmäldes för tjänstefel efter mordet i Delebäck. Men förundersökningen lades ner … Kammarrätten i Stockholm anser inte att en person ska få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en nedlagd förundersökning där han själv har varit misstänkt för brott. Får inte ut nedlagd förundersökning 12 juni, 2012. En journalist på Blekinge Läns Tidning får inte ta del av en förundersökning, trots att den är nedlagd. En förundersökning (FU) är den undersökning som genomförs av polis eller åklagare när brott misstänks ha begåtts. För att inleda en utredning krävs att polis bedömer att det finns möjlighet att lösa brottet. Även Justitiekanslern kan besluta om förundersökning. Att få allmänheten att uppskatta, dela, värdera och nyfiket titta på den del av mitt liv jag anser som en av de viktigaste. Jag är uppriktigt trött på att tillhöra en massa som i slentrian och mer ofta än sällan blir utmålad som farlig. Det innebär att åklagaren ska ta hänsyn till omständigheter som talar både för och emot den misstänktes skuld. Åklagaren beslutar alltså om åtal ska väckas eller läggas ned. Åtal läggs kanske ned på grund av brist på bevis eller med tanke på gärningsmannens låga ålder eller någon annan omständighet. Kvinnan hade vänt sig till Polismyndigheten och begärt att bland annat få ta del av ett målsägandeförhör med den egna sonen i en nedlagd förundersökning mot pojkens pappa. Polisen ansåg dock att handlingen omfattades av sekretess. Efter nedlagd förundersökning - AD slår fast att mannen tvångskysst kollega Publicerad 2015-01-02 14:09 Arbetsdomstolen slår fast att ett vårdbolag har haft rätt att avskeda en 55-årig manlig undersköterska som kysst en … Om så inte sker kan målsäganden begära att beslutet överprövas av en annan åklagare. En överprövning kan leda till att den åklagare som granskar ärendet på nytt kommer fram till att åtal ska väckas på det underlag som finns. Kammarrätten i Stockholm anser inte att en person ska få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en nedlagd förundersökning där han själv har varit misstänkt för brott. Den misstänkte personen ville ta del av sekretessbelagda handlingar efter att förundersökningen hade lagts ner. Får inte ut nedlagd förundersökning 12 juni, 2012. En journalist på Blekinge Läns Tidning får inte ta del av en förundersökning, trots att den är nedlagd. Redan idag kom beskedet från åklagaren att den förundersökning som inletts mot de DIF-supportrar som sägs ha hotat deras tränare är nedlagd. Läkemedelsverket polisanmälde Ion Silver AB vilket ledde till en förundersökning, ... är nedlagd. I över ett halvår försökte husägaren förgäves få ut en nedlagd förundersökning om ... ett halvår på att få ta del av en nedlagd förundersökning.
2017: ta del av nedlagd förundersökning | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress