- ursprung och förändringar! Även ortnamn som Luleå, Skellefteå och Umeå har samiskt ursprung även om vi vanligtvis inte tänker på det. Andreas Ali Hietala Jonasson rotar i finska språkets ursprung och släktskap med andra språk. Mål & Kunskapskrav Centralt innehåll: Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. C Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Från början hade varje landskap sin lag men på 1300-talet tillkom en lag som gällde för hela riket: Magnus Erikssons landslag.Vid sidan av lagar utgjordes litteraturen av poetiska arbeten och politiska krönikor (Erikskrönikan, … Släktskapet visar sig mer i språkets struktur. Den delades sen upp i en västlig och en nordlig del. Det svenska språk som vi möter och använder varje dag – exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet – … Ordet släktskap är bildat till substantivet släkt, som på fornnordiska hade feminint genus och i sin tur kommer av fornnordiskans släkte, som härrör från lågtyska slechte 'härkomst, släkt, familj'. Svenska’språkets’ursprung’och’släktskapsförhållanden ... kring!de!övergripande!frågeställningarna!när!och!hur!svenska!språket!uppkomoch!hur! Om inte samerna hade varit vid kusten när svenskarna kom, hade vattendragen naturligtvis fått svenska … Svenska institutet stödjer svenskundervisning vid universitet och högskolor utanför Sverige. Om folk talade olika språk i olika delar av vårt land, så skulle vi betrakta oss som olika varandra, vilket också är Etymologier. Ge exempel på andra germanska språk. läsdagbok. Fokus ligger bland annat på den svenska språkstammen, runsvenskan, fornsvenskan, influenser från tyskan, nysvenskan, influenser från franskan, rättstavningsreformen, nusvenskan och samtida influenser på det svenska språket. Det svenska språkets ursprung Vårt svenska språk tillhör den indo-europeiska språkfamiljen och ligger på den gren som kallas för den germanska. Finland har två nationalspråk, finska och svenska. A - utförligt och nyanserat om svenska språkets Språkförändring." Målet med undervisningstillfället var att eleverna skulle få en överblick kring svenska språkets (och andra språks) ursprung och släktskap samt att de skulle få … Hej! C - utförligt om svenska språkets släktskap och utveckling! Ca 290 000 människor, 5 %, har svenska som modersmål i Finland. Här kommer den examinationsuppgift som hör till det svenska språkets ursprung. De stora norrlandsälvarnas svenska namn går i de flesta fall tillbaka på samiska motsvarigheter. 2 ©écile 10. Uppgiften består av åtta frågor där ni fördjupar er i urnordiskan och det språk som … Läsa olika lärobokstexter om det svenska språkets historia med praktiska övningar samt genomgångar Samla erfarenheter om olika dialekter och lära oss av varandra. Underbyggd betyder att du har stöd av fakta och att ditt resonemang är logiskt och … Det är ju det språk som talas i Sverige och som den här artikeln är skriven på. Flera nya studier visar att många av våra gener … Släktskap mellan språk Forskare har kommit fram till hur världens olika språk är släkt med varandra. Du väljer ett fördjupningsämne, hittar minst två källor (nätet eller stadsbiblioteket rekommenderar jag för att hitta dessa) och börjar skriva idag. Var äldsta bok på svenska är Äldre Västgötalagen (1225). Inlämning fredagen den 29/4. Fokus ligger bland annat på den språkfamilj som svenskan härstammar från (indoeuropeiska), runsvenska, fornsvenska, nysvenska och … De nordiska språken danska, svenska och norska är skandinaviska språk och de ses ibland som olika dialekter av samma språk. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Med denna lagbok inleddes den klassiska fornsvenska perioden. Ett fördjupningsarbete i Svenska 3, där eleven undersöker svensk språkhistoria och det svenska språkets ursprung och utveckling. Språkförändring. Kunskapskrav Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Kunskapskrav: E Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Ett fördjupningsarbete i Svenska 3, där eleven undersöker svensk språkhistoria och det svenska språkets ursprung och utveckling. [1] Ingen kan exakt säga hur gammalt vårt svenska språk är då skriftspråkets utveckling skedde senare, det finns alltså få belägg att hämta fakta ifrån. Här hittar du adresser och kontaktpersoner. Glimtar ur persisk litteratur, historia, språk och konst. 2 SPRÅKETS BETYDELSE I Sverige talar vi svenska. svenska språkets:! Emellertid är det få ord där likheterna är uppenbara. Många ord i tyskan liknar svenska ord, och det beror inte bara på att svenskan lånade in många ord från låg- och högtyskan under den långa tidsperiod i vår historia då tyskan var ett mycket inflytelserikt språk i Sverige. - historiska utveckling och släktskapsförhållanden Bedömning E - översiktligt om svenska språkets släktskap och utveckling! En essä där eleven beskriver de svenska språkets ursprung. "Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. av Johan Eklöf Detta är den gamla och tillika gratis, men icke omarbetade texten om djur, evolution och utveckling. Den nordliga delen blev till urnordiskan, som sen blev till bland annat svenska. Läsa olika lärobokstexter om de nordiska språkens släktskap och ursprung samt genomgångar. INNEHÅLL Ortnamn – betydelse & ursprung Språksoppa: Lånord & arvord Svenska språkets släktskap - språkträdet Svenska språkets utveckling – olika tidsepoker Från runsten till mail Dialekter Nordiska språken Svenska minoritetsspråk Namn – … Tillsammans kallas de skandinaviska språk. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. ("Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Svenskan är ett germanskt språk. Vad är svenska? Språkförändring. Det persiska språket (fārsi, i höglitterära sammanhang pārsi) har en dokumenterad historia som sträcker sig omkring 2 500 år tillbaka i tiden.Ordet fārsi är etymologiskt besläktat med Pārsa som är den historiska benämningen på Irans kärnland, den nutida provinsen Fārs i södra Iran. av Tomas Lindblad. Det finns forskare som hävdar att människans evolution i dag går fortare än någonsin förr. Frågan kan verka dum. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och … Vilka språk är svenskan släkt med? Att svenska är nära släkt med danska och norska är lätt att se. Holländska, tyska, engelska, danska, norska och isländska är också germanska språk. Av dessa finns ca 29 000 svensktalande på Åland. Det har hävdats av vissa språkforskare att detta skulle kunna vara språkets huvudsyfte, eller ursprungliga syfte, [25] [26] men språkets kommunikativa funktionalitet är så uppenbar och central att ett kommunikativt ursprung ter sig betydligt rimligare. I mycket är det vårt språk som håller oss samman som ett folk. ... Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
2017: svenska språkets ursprung och släktskap | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress