Kanske kan religion vara bra för en enskild människa men hur det än är med den saken är religionen först och sist en privatsak. Denna uppfattning är förhärskande i vårt samhälle. Det hävdas med emfas, att det svenska samhället skall vara livsåskådningsneutralt. När religionen är var och ens ensak. Människor är religiösa, men håller det för sig själva, eller är det på sitt eget sätt. Detta innebär att religionen levs i ensamhet i stället för i en kyrka. Religionen har under historien haft stor betydelse i samhället. – alla människor har rätten att tro, att inte tro och att byta religion, – alla har rätt att fritt utöva eller att inte utöva någon religion. Men rätten att inte tro innebär inte att religiösa uttryck ska suddas ut från samhället eller att man ska ”slippa” se människor ge uttryck för sin religion. Religioner är farliga. Särskilt för kvinnor. Otäck kvarleva från gamla onda tider. Så länge präster hade politisk makt utvecklades samhället inte ett dugg. Organiserad religion är kriminell. Går det att beskriva hälsa, träning och hälsovård som en religion? Svaret är Ja! I sin forskning har Pelle Pelters vid Högskolan i Halmstad, tillsammans med sin forskarkollega Barbro Wijma från Linköpings universitet, kommit fram till att dagens hälsovurm uppfyller alla kriterier för att vara en religion. Det gör att dessa högtider, så som allahelgona, advent, jul, påsk, kristi himmelfärd, ingår i allas almanacka även om man inte är kristen. Ett ännu tydligare exempel är söndagen som är en vilodag i bibeln. Kristendomen tas för given i det svenska samhället och finns i vardagen för alla. På samma sätt är det för människor. De grupper som utvecklade religioner fick speciella resurser för att kunna bli till effektiva grupper i konkurrens med andra. Och vissa religioner gör gruppen mer välfungerande än andra. Genom att vi både är flockdjur och har språk så är religion ett naturligt inslag i vårt sociala liv. Kristna värderingar är bra för hela samhället. Ett exempel på en kristen värdering är att ställa upp för och försvara dem som är svagast och mest utsatta. Det är av den anledningen som kristna kyrkan i alla tider har bekämpat dödshjälp, aborter och värnat om familjen. Det är … Kristendom. För ungefär 2000 år sedan lade Jesus grunden till vad som skulle komma att bli Kristendomen, världens största religion. Kristna högtider och ceremonier är fortfarande idag en stor del av de västerländska samhället. Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. om gudar, andar, transcendenta själar ... som exempelvis bahá'í-tron – anser att religion och vetenskap måste samverka och utvecklas parallellt för att samhället ska kunna utvecklas på ett harmoniskt sätt. [6], [7]. Man kan ju oavsett om man är troende eller inte, ha olika åsikter om huruvida religion är något gott eller ont. En ateist kan tycka att religion ändå är något positivt och en troende kan anse att religion i sig inte är vare sig det ena eller det andra. Jag är för kastsystemet för att det är bra att alla i samhället får mer gemenskap och kontakt i samhället. Fördelarna är också att man inte blir så sjuk för att man är väldigt noga med att inte vara smutsig och man pratar om rent och orent. Min Gud är en sådan gud som vill att man, vid val i livet, alltid ska välja det som är bäst för en själv, för sina närmaste och för samhället i stort. Han vill att man värderar effekten av sina handlingar, i ett större perspektiv, man ska inse att man inte är betydelselös. Men är det möjligt för en religion så är det större sannolikhet att flera multireligioner kan sätta ett avtryck. Mitt resonemang bygger på att islamofobi inte existerar i den utsträckning som är idag vilket utgör den största delen av debatter kring Islam idag. Detta eftersom denna grupp ofta är beroende att presentera sig som högpresterande och värdefull för samhället. Att göra en hälsoresa kan därför också innebära att göra en klassresa. – Men när hälsa även blir en klassfråga innebär det en risk för dem som inte passar in i den hälsosamma mallen. Detta är på grund av att döda någon är ALLTID är fel, det spelar ingen roll hur deprimerad man är, hur ont man har, dödshjälp är att döda någon som lever. Undantag kan inte ges i specifika fall för då skulle det enligt pliktetiken vara ok för alla att ta självmord och det är inte bra för samhället. Inactive member 2013-10-27. Hej Christofer, Du har givit väldig bra beskrivning av religion. Jag gratulerar dig. Jag tycker att religionen utnyttjas av övre klasser och dess stater under hela historien för att behålla folket under kontroll av makten. Religion och vetenskap. Bra flipp-klipp gjorda av andra – Religion och vetenskap; Studieuppgifter – Religion och vetenskap ... Buddhismen och samhället. ... Det är en stor ära för en familj om en lama återfötts i den så även om det är svårt för föräldrarna att skiljas från sitt barn är de glada för barnets skull. Gud är bra för hälsan En notis på Svenska Dagbladets Idag-sida 2009-01-07 meddelar: ”Religiösa människor har mer självdisciplin än icke troende och är därför mer framgångsrika i livet, hävdar en amerikansk psykolog i en ny studie. Enligt WHO:s definition bör hälsa vara en fundamental rättighet för alla människor, oberoende av religion eller politiska åsikter. Här har vi då en hälsodeklaration som tydligt betonar att både fysiska, psykiska och sociala faktorer har betydelse för att komma tillrätta med ojämlikhet vad beträffar hälsan. Gud är bra för hälsan. ... Här i norra Europa ser samhället lite annorlunda ut, ... det absolut viktigaste med religion är ju hur den korrelerar med sanningen. På Religion.nu kan du ... Kristna högtider och ceremonier är fortfarande idag en stor del av de västerländska samhället. I en bra bok i ämnet, Sex och religion. ... än vad vi har utövat religion. ... Hur vill vi att samhället ska se ut? ... utan vad religion egentligen är till för. ... Att fysikalisera livets upplevelser är bra för vad det är bra för. Inlägg om Religion och samhället ... svenska bokstavstroende muslimer för att upprätthålla bilden av islam som den sanna tron? Enligt WHO:s definition bör hälsa vara en fundamental rättighet för alla människor, oberoende av religion eller politiska åsikter. Kristna värderingar är bra för hela samhället. Ett exempel på en kristen värdering är att ställa upp för och försvara dem som är svagast och mest utsatta. Påtaglig är den stora öppenheten och intresset för andra kulturer och länder, vilket inte var speciellt vanligt annars. Denna encyklopedi följdes av andra encyklopedier i andra länder. Kungen och kyrkan inte roade. För det öppna och fria samhället är detta en problematisk utveckling. Faktum är ju att tron på ett sekulärt samhälle i sig är ett uttryck för en livsåskådning. Jag anser inte att religion, bara för att den har en fantasi om hur livet ser ut efter döden, ska ha en särställning vs andra synsätt, t.ex. ateism eller andra synsätt som anser att detta livet är det enda vi har. Det viktiga är nog inte om gudar verkligen finns eller inte, utan vad religion egentligen är till för.
2017: religion är bra för samhället | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress