Här är ett urval av appar som kan vara användbara vid pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan. Hur kan man ha hjälp av iPad som ett redskap att dokumentera med? OM pedagogisk dokumentation i förskolan - om VAD, HUR och VARFÖR? Här hittar du tips och information om pedagogisk dokumentation i förskolan: 1. Pic Collage och pedagogisk dokumentation ... Pic collage är nog en av de vanligaste apparna för enkel dokumentation i förskolan, ... (iPad). Om ni arbetar med pedagogisk dokumentation och funderar över hur man kan använda surfplattan som verktyg presenterar jag ett arbetssätt med konkreta steg. Pedagogisk dokumentation i förskolan Med pedagogisk dokumentation kan personalen få syn på lärandet och utveckla verksamheten i förskolan tillsammans med barnen. Pedagogisk dokumentation handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Att använda iPaden som dokumentationsverktyg i förskolan (och även högre upp i åldrarna) går utmärkt. Idag har vi kurs i olika användbara appar för dokumentation. Vi använder vår dokumentation och utformar en del av en pedagogisk dokumentation (Wehner-Godée 2010). Jag hade en idé om att det skulle bli en film där vi illustrerade hur en iPad kommer på inskolning till vår avdelning. På förskolan blir QR-koder användbara för att exempelvis koppla en film till en dokumentation i hallen. Har ni varit på utflykt kan föräldrarna se en filmsnutt från den genom att scanna en QR-kod med sina telefoner. Sedan terminens första dag har vi i vårt arbetslag samtalat en hel del om vad pedagogisk dokumentation är, hur vi vill arbeta med det och varför vi gör det. Det har varit väldigt roliga diskussioner och vi sprutar ur oss idéer på hur vi vill att det ska se ut. Dokumentation med ipad. i förskolan. AV-Media Kronoberg. 2017-11-27. ... Vad innebär pedagogisk dokumentation. Utdrag ur boken uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan. iPad och dokumentation i förskolan. Film - introduktion. Etik. Skitch. Fler appar för dokumentation. iMovie. Instruktionsfilm. Instruktionsfilm. iMovie för dokumentation. Kamera. Kameran för dokumentation. Pages. ... Låt barnen dokumentera sin miljö på förskolan, både inne och ute. Pic collage är nog en av de vanligaste apparna för enkel dokumentation i förskolan, men jag har förstått att många fortfarande inte hittat denna lilla pärla eller förstått riktigt hur många funktioner appen faktiskt erbjuder med tanke på att det trotts allt är en gratis-app. Med hjälp av dvd:n ska du öva dig på pedagogisk dokumentation genom att lyssna och se på barnens vardag i förskolan. Samtidigt har du en möjlighet att lära dig mer om hur barn erövrar sin omvärld. OM pedagogisk dokumentation i förskolan - om VAD, HUR och VARFÖR? Här hittar du tips och information om pedagogisk dokumentation i förskolan: 1. Lottas dok.blogg 2. Länk till skolverkets publikation om pedagogisk dokumentation i förskolan Reportage om iPad som verktyg på Fyrmästaregångens förskola: Pedagogisk dokumentation Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor, berättar om pedagogisk dokumentation. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt, och sinnesintryck är viktigt att börja träna vid tidig ålder. Pedagogisk dokumentation är ett sätt att berätta om barnen och deras olika sätt att erövra omvärlden. Det är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till … När pedagogisk dokumentation blir ett sätt att få syn på vart verksamheten är på väg, är det ett bra verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, visar Ingela Elfströms avhandling. Pedagogisk dokumentation låter barnen spela huvudrollen i förskolan Intresset för att bättre förstå barns villkor har aldrig varit större. Programmering i förskolan : utveckla digital kompetens, 2017. Det här är en lättillgänglig och praktisk bok som ger inspiration och verktyg för att arbeta med programmering i förskolan. Det här med dokumentation! Vi är ju skyldiga att dokumentera, det är oftast väldigt givande och dessutom roligt, men vissa menar att det snarare tar tid från barnen än ger ökad kvalitet. Åsikterna är många och det finns ännu fler varianter av dokumentation. Jenny Berg utgår från önskningar som verkar för stora och vad som händer med dem i en konstnärlig process. Hon jobbar med modeller, handlingar, dokumentation, skulptur, installation, text mm. Många arbeten rör sig kring vad som upplevs som gräns mellan olika företeelser, området för utbyte. Pedagogisk dokumentation del 4 - Reflektion med de allra yngsta Ingenstans är är lyssnandet och känsligheten inför arbetet med den pedagogiska dokumentationen viktigare än med de allra yngsta barnen. iPad i förskolan | Visa fler idéer om Pedagogisk teknik, Reggio och Utbildningsaktiviteter. iPad i förskolan. ... Hitta denna pin och fler på Pedagogisk dokumentation av Marnie Reusser Levin. Visa mer. från Adlibris . Tal Och Språk Dagis Hemundervisning IPad Kommunikation. I pedagogisk dokumentation ges möjlighet till att synliggöra det som sker på förskolan. Det inbegriper även våran miljö. I min processdokumentationen skrev jag att jag fått en aha upplevelse kring att även vår miljö kan bli en del av pedagogisk dokumentation något som även Lenz Taguchi (2013) nämner om synlig och osynlig miljö. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Detta genom att vi följer barnens pågående processer genom att dokumentera med hjälp av kamera, iPad, papper och penna. Detta underhållande iPad spel utmanar spelaren att utforska olika antal genom att visuellt och taktilt interagera med en läsplatta. Se appen i iTunes Skicka med e-post BlogThis! Diskussionerna kring pedagogisk dokumentation har kommit igång i arbetslaget, eftersom det enbart är jag som läser kursen så känner jag att jag vill dela med mig utav allting jag lär, jag vill ju att även mina kollegor skall få ta del utav fördelarna av att arbeta med pedagogisk dokumentation. Att jobba med pedagogisk dokumentation är en viktig del av vår pedagogisk arbete med barnen. Det är där vi kan synliggöra barnens lärande och den positiva utveckling. Pedagogisk dokumentation blir pedagogisk först när den sätts in och får verka i ett sammanhang, pedagogisk dokumentation är förhållandet mellan pedagogik, didaktik, teknik och förhållnings processer. Vårt arbete med Ipad har sett olika ut och har fyllt olika syften. Dels har vi använt oss av den som ett verktyg för pedagogisk dokumentation då den har följt med oss på våra upptäckter och utforskanden i vår vardag, på förskolan men även på utflykter som till skogen eller andra platser i vår omgivning.
2017: pedagogisk dokumentation i förskolan ipad | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress