För att behålla livet var han tvungen att offra nio av sina tio söner till guden Oden, därefter levde han vidare till en ålder av 200 år. Heimdall och Loke spetsar varandra med sina spjut. Hyltén-Cavallius menar att ren dyrkan av Oden rentav förekom i Värend i södra Småland fram till början av 1600-talet, men att man använde namnet "den andre" och att "den andre" hade drag av både Oden och djävulen. Sina sista nio år tillbringade han liggande, diande ur ett horn. Ve var en bror till Oden och Vile, barn till Bor och Betsla. Detta är orsaken till att vissa protestanter konverterar till katolicismen, och att andra tystnar i sin förut av Gud upplysta kritik av den. Balder bodde i Breidablick som var fint och rent, "fagrare ställe finns … Tor dräper Midgårdsormen, men han hinner inte ta mer än nio fjät innan han faller död till marken, dödad av ormens giftiga etter. Väsen. Oden har omnämnts med ett mycket stort antal namnvarianter, exempelvis "Allfader" när han uppträdde som alla människors och gudars fader, "Enöga" på grund av att han offrade sitt ena öga i Mimers brunn och "Hangadrott" då han hängde sig själv på Yggdrasil som offer åt sig själv både för att vinna kunskap och för att få runornas … Tillbaka. ... Också kung Ella tog hjälp av honom till att styra landet. Oden sade att han skulle få leva för alltid, så länge han gav Oden en av sina söner vart tionde år och dessutom skull han ge namn åt några härad i sitt land efter det antal söner han offrat till Oden. Balder var en son till Oden och Frigg och skulle bli Asgårds tronföljare efter ragnarök. Även asynjorna bodde i Asgård som var en av de nio världarna. Andrimner hette kocken som varje kväll slaktade galten Särimner som tillagades i kitteln Eldrimner varefter den serverades till krigarna i Valhall. Om du anser att man kan vara kristen och samtidigt bryta mot i stort sett alla bud och ord i Skriften (så som katolikerna gör), då ifrågasätter jag om du är kristen själv. De tre bröderna slog ihjäl Ymer och skapade världen. Bilden av Oden som Valfader, en slags krigsgud, levde också kvar ännu i slutet av 1600-talet. I Gutasagan som handlar om Gotland från 1200-talet (översatt av Åke Holmbäck och Elias Wessén) står det i första kapitlet: Andrimner betyder 'sotig i ansiktet'. Heimdall och Loke spetsar varandra med sina spjut. Tillbaka. Den enda efterlevande sonen var Egil. Ragnar Lodbroks och Krakas söner Efter nio månader födde Kraka sonen Ivar, och han var utan knotor. Tillbaka. När sålunda skapelsen av nya ideal hade lett till ett skenbart nedrivande av de gamla templen och förstörandet av gamla avgudar, slutade man i verkligheten med att återuppbygga dessa tempel av det gamla materialet och att återuppresa de gamla avgudarna under nya namn. Aun återvände då till Uppsala, och offrade sin andre son, varpå Oden sade att han skulle leva för evigt så länge han vart tionde år offrade en son. ... Muspelheim var köldens värld där eldjättarna (söner till Muspel) bodde, regerade av Sur. Tillbaka. ... Men på hemvägen sa han till sina män att den skulle mista livet som skvallrade om denna trolovning vid hemkomsten.
2017: offrade nio av sina söner till oden | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress