Nordiska språk - varför det? I skolans styrdokument står det att du ska bekanta dig med de nordiska grannspråken. Varför det? Undervisningen i nordiska språk försummas i skolan. Därför kan allt färre förstå sina närmaste grannar i Norden. Det skriver Alexander Nilsson. Inlägg om språkkunskaper skrivna av Jerlerup, Tomas Ekroth, David Ehle, Andrea Daleflod, och Redaktionen Motargument Den nya undersökningen "Nordiska språk i svenskundervisningen" visar att stor andel av lärarna i svenska själva uttrycker ... Politiken sviker skolan. Nordiska språk nämns även i kursen svenska 2 för gymnasiet. Här finns förslag på resurser till dig som undervisar i nordiska språk. Resurserna har fokus på förståelse mellan grannspråken ... Norden i skolan. Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet 1996. ... Hampus finner sig ett språk 67 ... Lyckade och misslyckade samtal i skolan 439 3 Grannspråken i skolan ... redogörs för några definitioner gällande språk i Norden, nordiska språk, grannspråk samt Institutionen för nordiska språk Svenska språket/nordiska språk C VT 2013 SVENSKA MED ELLER UTAN ENGELSKA? De kallas tillsammans för nordgermanska eller nordiska språk. ... norska och svenska är lika. Elevers inlärning kan drabbas negativt om engelskan får dominera den svenska skolan, menar Olle Josephson, professor i Nordiska språk. Därför att vi har läst så mycket dansk skönlitteratur i skolan men inte ... skiljer sig från övriga nordiska språk ... bemötande av ett motargument. Nordiska språk; Debattartikel. Vad är ... Tesen underbygger man sedan med sakliga och tydliga argument och motargument. ... Inför programmering som ett ämne i skolan! Minoritetsspråk/nordiska språk. Retorik. ... termin för att deras barn ska ha möjlighet att komma till skolan. Flera olika teorier om hur ett självständigt norskt språk skulle utformas växte fram, ... Den ena är tvånget att lära sig två språk i skolan. Filmerna är på språk från alla nordiska länder, och visas med undertexter på ett av de åtta nordiska språken; danska, norska, svenska, finska, isländska, färöiska, grönländska och samiska. Nordiska språk, även nordgermanska [1], är en språkgrupp i norra Europa, som omfattar språken danska, svenska, norska, färöiska, isländska samt det utdöda språket norn. Nordiska språk är även namnet på en akademisk disciplin. Pohjola Nordens skolsektor har tagit fram en sajt för dig som vill lyssna, lära och träna vardagsfraser på de olika nordiska språken. Klicka här och utmana ditt nordiska öra! Språket i skolan ~ En lärarblogg – Tankar om skolan. Om att lära sig språk. Om läsning. Om att hålla sig inspirerad och inspirerande. Vad är det för skillnad mellan nordiska språk och språken i Norden? A. Inledning Inför årets Bokmässa har Lärarnas Riksförbund genomfört en kartlägg-ning bland medlemmarna för att få veta hur det ser ut med undervis-ningen i “nordiska språk” i svenskämnet. Den nordiska språkgemenskapen är en av de viktigaste frågorna för det nordiska samarbetet. läsdagbok. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. Här en översikt på frågor som ställts till Contra. Vill Du själv ställa en fråga klicka här! Materialet är sorterat efter ett antal ämnesområden.
2017: nordiska språk i skolan motargument | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress