Vt-ht 2013. Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Likabehandling i förskola och skola Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och … Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Beslut och riktlinjer. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom Likabehandling i förskola och skola Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Start / Verksamhet & pedagogik / ... På Axelina är vi stolta över vårt arbetsätt med jämställdhet och likabehandling. Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola och skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. ... och för ditt barn och finns tillgänglig på varje förskola och skolas webbsida. Alla är vi olika och alla elever ska därför behandlas utifrån just sina förutsättningar och behov. Vaxmora förskola och skola. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Det värderande ögat: Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning – observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning ... likabehandling. En trygg miljö är en förutsättning för att lära och … ... Mat i förskola och skola; Missnöjd med utbildningen? Logga in för att reservera. Litteratur: Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, 7,5 hp. Under kursens gång läste vi en bok som heter Likabehandling i förskola och skola (Svaleryd & Hjertesson, 2012). Sök. Likabehandlingsplanen I det förebyggande arbetet ingår att upprätta en likabehandlingsplan, där man beskriver hur förskolan /skolan ska arbeta för att förhindra att ett barn/en elev trakasseras eller utsätts för annan kränkande (förolämpande) behandling. Miljö och material på förskola och skola är en viktig del i barn och elevers arbete, lek och formande av sin identitet. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Alla barn, föräldrar och personal skall känna till den likabehandlingsplan som finns på respektive förskola eller familjedaghem. Miljö och material kan ge nya möjligheter och öka handlingsutrymmet men även begränsa och befästa stereotypa könsroller. Reservationer i kö: 0 Invånare. Föreläsning om normkritisk pedagogik i praktiken, med senaste forskningen, konkreta exempel, tips och diskussion. I de nya läroplanerna för förskola och skola och i handledningsböckerna från DO lyfts just detta fram; att arbeta normkritiskt. Varje förskola och skola har därför en viktig uppgift i att aktivt arbeta för att främja och förebygga alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka och … Under den här rubriken presenteras ett antal exempel på hur olika förskolor har arbetat med jämställdhet och likabehandling. I Järfälla kommun arbetar vi aktivt med likabehandlingsarbetet. Axelina förskola. Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. BEGREPP VÄRDEGRUND Likabehandling: Kränkande behandling ... likabehandling och en annan sak att Likabehandling i skola och förskola Greta Rova Lindberg . Varje förskola och skola i Partille har en plan för likabehandling och hur man ska förebygga kränkningar och hur man ska motarbeta mobbning eller kränkande behandling. ... Kategorier Trygghet och studiero Förskola Likabehandling Ämnesövergripande undervisning. I Järfälla kommun arbetar vi aktivt med likabehandlingsarbetet. På den här sidan samlar vi material som kan stötta dig och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och likabehandling i din skola. Kursen syftar till att stärka kursdeltagarens kompetens i att utveckla förskolans och skolans värdegrundsarbete och främjande av likabehandling, samt dess arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling både i diskrimineringslagen och i skollagen. Alla barn och elever ska känna sig trygga och trivas i förskola och skola. Gemensam litteratur för förskola och skola: Bjørndal, C. (2005). Vi vill aktivt och systematisk arbeta för att Vaxmora förskola och skola skall vara en plats där barn, elever, föräldrar och all personal skall samverka för att motverka mobbning och antisocialt beteende. en skola eller förskola får reda på att en kränkning utförts säger skollagen att denne måste meddela det till rektor/förskolechef som i sin tur måste vidare rapportera till huvudmannen. Föreläsning om normkritisk pedagogik i praktiken, med senaste forskningen, konkreta exempel, tips och diskussion. Startsida / Invånare / Barn och utbildning / Likabehandling. Lärande exempel - förskola. En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? I boken läggs mycket fokus på normkritik och hur du kan göra detta arbete konkret både i personalgruppen och tillsammans med eleverna. Kartlägg med Husmodellen. Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att ... Jag förstår. Likabehandling och trygghet on Helsingborg.se | Alla elever ska kunna vara trygga på våra skolor. All personal arbetar aktivt med ett främjande värdegrundsarbete och att förebygga mobbning och kränkande behandling. Varje förskola och skola ska ha en likabehandlingsplan.
2017: likabehandling i förskola och skola | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress