Kommunal Ale kräver. Alla med undersköterskeutbildning (eller motsvarande) och likvärdiga arbetsuppgifter skall generera 1020 kronor i löneutrymme. ... att åtgärda osakliga löneskillnader för lika arbete i bank ... och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. Historik. Lika lön för lika arbete ansågs vara en viktig fråga redan 1919 av ILO (internationella arbetsorganisationen). Dags för lika lön för lika arbete on Inköpsrådet | EU-kommissionen föreslår nya regler för utstationerad arbetskraft. Lika lön för lika arbete. 243 likes. Jag har tröttnat att bli orättvist behandlad på mitt arbete. Lika lön för lika arbete. Den principen ska gälla när arbetare från ett EU-land arbetar tillfälligt i ett annat EU-land, > Lika lön för lika arbete skapar en sund åkerinäring. > En sund åkerinäring tar sitt klimatansvar. > Schysta villkor skapar nya jobb! Barn ger högre lön för män Medelålders man utan barn får 8 procent mer i lön än medelålders kvinna utan barn. Lika lön för lika arbete! 2012-11-21 Uppdaterad 2012-11-21 14:57 | Skanska bryter mot spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. De dumpar löner och anställningsvillkor på ett aktuellt bygge i Skåne. Vi vill uttala vårt stöd för de drabbade, skriver flera fackligt engagerade vänsterpartister i Malmö. Lika lön för lika arbete. 243 likes. Jag har tröttnat att bli orättvist behandlad på mitt arbete. De motiverar olika lön för manliga och kvinnliga folkskollärare med att lika studier och kompetens inte hör till debatten om lika lön för kvinnor, då män är dugligare arbetare, och dessutom är familjeförsörjare och därmed har ett större ekonomiskt ansvar. Syftet är att projektet Lika lön ska leda till en betydande förändring, inte bara i fråga om osakliga löneskillnader, utan för jämställdhetsarbetet i stort inom bank- … Lika lön för lika arbete är rättvist. Lika lön oavsett arbete och arbetsinsats är inte bara orättvist, det är ett recept på ekonomisk stagnation. Alla klyftor är inte av ondo. Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet Regeringen har framgångsrikt drivit på för en ändring av det s.k. utstationeringsdirektivet så att det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Den grundläggande principen om lika lön för lika arbete gäller inte och utstationerade arbetare har ofta en otrygg anställning med otydliga villkor. Lika lön för lika arbete? SvD:s ledare idag angående det kommande yrkesförsvaret kommenteras av försvarsminister Sten Tolgfors på hans blogg . Försvarsministern vill inte alls kalla det för ett yrkesförsvar eftersom endast 25% av soldaterna ska vara heltidsanställda och resten vara kontrakterade. Lika lön för lika arbete gäller inte valarbetare. Sörmland. annons. Rekryteringen av drygt tusen röstmottagare till valet i höst pågår som bäst i kommunerna. Ett hedersuppdrag hävdar många men betalningen varierar. Dela på Facebook Dela på Twitter Nyhetsbrev Rätta Text- & faktafel. ”Lika lön för lika arbete men inte samma lön för alla” NYHET Publicerad 2 juli 2015. ALMEDALSVECKAN Akademikerförbundet SSR bjöd in till ett panelsamtal på temat ”Jämställda löner – är det den svenska modellens dilemma?”. Under panelsamtalet diskuterade parterna hur man når jämställda löner inom ramen för dagens … En argumenterande text i Samhällskunskap 2, där eleven redogör för värdediskriminering på arbetsmarknaden. Fokus ligger på att män och kvinnor inte får lika lön för lika arbete. – Vi fick väldigt tydligt fastställt att det ska vara lika lön för lika arbete på samma arbetsplats, det var kolossalt viktigt. Man ska inte tävla med att vara billigast utan att vara bäst, säger EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) till Europaportalen. Syftet är att projektet Lika lön ska leda till en betydande förändring, inte bara i fråga om osakliga löneskillnader, utan för jämställdhetsarbetet i stort inom bank- … Lika lön för lika arbete är rättvist. Lika lön oavsett arbete och arbetsinsats är inte bara orättvist, det är ett recept på ekonomisk stagnation. Alla klyftor är inte av ondo. Men också när män och kvinnor utför exakt samma arbete finns tydliga löneskillnader. Män tjänar i genomsnitt 25 procent mer i lön än kvinnor för … Lika lön för lika arbete! 2012-11-21 Uppdaterad 2012-11-21 14:57 | Skanska bryter mot spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. De dumpar löner och anställningsvillkor på ett aktuellt bygge i Skåne. Vi vill uttala vårt stöd för de drabbade, skriver flera fackligt engagerade vänsterpartister i Malmö. Anledningen till att frågan varit omdebatterad är för att rätten till lika lön för lika arbete ställts mot en av EU:s grundprinciper, den fria rörligheten. Den överenskommelse som nu är träffad innebär att man ska ha den lön som gäller i det landet man är utstationerad till. forum står som enad för lika lön för lika arbete och utbildning medan det från samhällets håll i stort krävs att lärarinnorna skall få lägre lön. Nyckelord; Pedagogik – historia, Folkskollärare, Svensk Läraretidning, argumentationsanalys, genusstruktur . Lika lön för lika arbete? SvD:s ledare idag angående det kommande yrkesförsvaret kommenteras av försvarsminister Sten Tolgfors på hans blogg . Försvarsministern vill inte alls kalla det för ett yrkesförsvar eftersom endast 25% av soldaterna ska vara heltidsanställda och resten vara kontrakterade. Lika lön för lika arbete i EU. 2018-03-01 | Nu finns en preliminär EU-uppgörelse om lika lön för lika arbete på samma plats. Reglerna ska hindra att de som tillfälligt arbetar i ett annat land får sämre betalt än inhemsk arbetskraft. Under förtidsröstningen och på valdagen den 9 september tjänstgör drygt 1 100 sörmlänningar i demokratins tjänst. Drygt 800 av dessa "tjänster" rekryteras i de tre största kommunerna Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. erna enats om att detta arbete ska fortsätta och kompletteras med ett arbete kring lika lön för likvärdigt arbete. Den partsgemensamma satsningen drivs som ett projekt under namnet Lika lön. Parterna har tagit fram en arbetsmetod för att åtgärda osakliga löneskillnader för lika Lika lön för lika utbildning var ej längre relevant och folkskollärarinnorna blev en yrkesgrupp som, liknande resten av kvinnor på arbetsmarknaden, blev ställda under männen. Men också när män och kvinnor utför exakt samma arbete finns tydliga löneskillnader. Män tjänar i genomsnitt 25 procent mer i lön än kvinnor för heltidsarbete. Frågan om lika lön för lika arbete för utstationerade arbetare inom EU delade de svenska Europaparlamentarikerna mellan ja och nej. Lika lön för lika arbete kan bli av! Av Maria Kristoffersson , 4 september 2018 kl 06:18 , 1 kommentar 1 I söndags när jag klöv ved och gjorde fina staplar så var det presskonferens hos centerpartiet. På KTH finns idag över 1600 verksamma doktorander. Dessa utför samma arbete – de forskar tillsammans, skriver artiklar tillsammans, tar kurser tillsammans. EU-parlamentet säger slutligt ja till uppgörelsen med EU-länderna om nya regler för utsänd arbetskraft.
2017: lika lön för lika arbete | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress