Tio grekiska låneord och litet till. skola kommer från grekiskans scholê', som egentligen betyder 'fritid', 'sysslolöshet'.Bara den som inte ständigt behövde arbeta för sitt uppehälle utan hade möjlighet att unna sig fritid kunde ägna sig åt studier och skolarbete. Fram till fornsvensk tid kommer de flesta lånen till de germanska språken från latin. Orden som lånades in hörde ofta samman med transporter och handel (carrus, kärra; ... Fornforskaren Olof Rudbeck gick så långt angående detta att han hävdade att namnen på både de grekiska och romerska gudarna kunde härledas från svenskan. I dessa lagar stod det bland annat att alla köpbehandlingar och dombeslut skulle skrivas på svenska istället för latin som tidigare. ... Det slutade med att en massa låneord och tyska prefix togs upp, t.ex. an- och be- som i anklaga och beklaga. Låneord från latin och grekiska. altare, biskop, kalk, klocka, kyrka, präst. Under 1200-talet ökade handeln mellan Sverige och Tyskland. Många tyska hantverkare och köpmän kom och bosatte sig i Sverige (ofta i städerna). Resultatet av detta blev att svenskan fick många tyska låneord som gäller just hantverk och stad. Dels finns det många låneord från latin och grekiska — epistasi, pleiotropi, eukaryot, … — som antagligen inte direkt är självförklarande ens för den som kan latin eller grekiska. Låneord från latin och grekiska: ex. döpa, kyrka, präst, skola Äldre Fornsvenskan Äldre Västgötalagen? * Västgötland = störst politisk enhet (Riket Sverige finns ej) * Olika straff beroende på hur nära Gamla bokstäver: Det här med lånord är intressant. Vilka ord är egentligen svenska, från början? Kan man äga ord och hur mycket är okej att låna? Vem äger språket? 3 Lånord från grekiskan har ibland sin ursprungliga nominativform, där svenskan och andra språk använder grekiska böjningsstammen (klimat) eller avkortad form (dogm): das Klima, das Dogma 4 Feminina ord, som i svenskan har tappat det ursprungliga nominativmorfemet eller behållit den latinska Den antika demokratin särskilde sig från monarkin, enväldet, och oligarkin, fåväldet, genom att en betydande del av befolkningen kunde delta i … Latinska och grekiska ord inom anatomi och medicin, vanliga ord, deklinationer, konjugationer, pronomen, adverb, particip och så vidare. Latin för läkarstudenter Din webbläsare stöder för närvarande inte javascript. Några ord har med krig och makt att göra som "svärd", "båge", "kung" och "knekt". Lån till de germanska språken Redigera. Fram till fornsvensk tid kommer de flesta lånen till de germanska språken från latin. Orden som lånades in hörde ofta samman med transporter och handel (carrus, kärra; caupo, köpa). Ämnen: SV/SPRÅK, Grekiska, Latin, Svenska År: Gymnasiet Lektionstyp: Arbetsuppgift . Beskrivning. Ett antal latinska lånord som har samma betydelse som motsvarande grekiska lånord, även om de används i olika sammanhang och ibland kan … Latinska och grekiska ord inom anatomi och medicin, vanliga ord, deklinationer, konjugationer, pronomen, adverb, particip och så vidare. Latin för läkarstudenter Din webbläsare stöder för närvarande inte javascript. Vilka språk, förutom latin, grekiska, tyska, franska och engelska har vi lånat in ord ifrån de senaste 1000 åren ? Pjäxa och pojke lär vara finska, hejduk ungerska, kassa, kredit och diverse finansiella termer italienska, en del musiktermer som piano och kornett är italienska, slang som macka och jycke från romani, Under 1100-talet kom hela Sverige att kristnas. Genom att religionen fick genomslag och genom att kyrkans präster kom till landet infördes det latinska alfabetet. I de kloster som startades runt om i Sverige skrev munkarna framförallt på latin. Även grekiska användes i viss mån i kyrkosammanhang. Där "shire" är ungefär län, landskap och "reeve" är titel på en kunglig tjänsteman, kombinerad skattefogde och polis ungefär. Och det blev shire-reeve, som blev sheriff redan innan Robin Hoods och Sheriffen i Nottinghams dagar. Språkpåverkan Under 1000-talet kristnades Sverige och med kristendomen kom ord från latin och grekiskan, tex. altare och kyrka. Nästa språk att influera det svenska språket var tyskan. Detta inträffade som ett resultat av … Svenskan har även idag kvar ord från fornengelskan, som till exempel ärke (svenska) -arch (anglosaxiska) och andra ord såsom ängel, djävul och präst. [3] Ytterligare ett exempel är skola från medelholländskan [4], som möjligen omvägen via medelengelskan kommit in i … Det lånades in i latin, och kyrkor heter fortfarande nästan så på de romanska språken: på italienska ecclesia, på spanska iglesia, på franska église. Men i grekiska fanns under antiken ett annat ord, kyriakon , som betyder ungefär ’det som hör till Herren’. Den här boken vill visa att grekiskan inte är så svårbegriplig som man kan tro. Bl. a. använder vi i svenskan en hel del grekiska låneord och vi har därmed ganska stora, dolda, kunskaper i grekiska. Nya ord Ord är nästan aldrig helt nya. Ofta är ord inlånade från latin, grekiska, gotiska, engelska och många andra språk. Det finns i regel en lång historia bakom varje ord, men många nya ord brukar inte vara långvariga alls utan dyker upp, används ett tag och försvinner sedan. Vi har färre ord på tyska, sedan på franska och latin. Men det fanns redan under medeltiden relationer med våra grannar i öst. Vid tidpunkten för Habsburgsen fick holländska ord som "gräns", "krans", "baner" och "fest." Visste du att de svenska orden dynamisk, energisk och diagnos är låneord från nygrekiskan? Grekiskan har urgamla anor och finns dokumenterad sedan omkring år 1200 f.Kr. Det var huvudspråk i antikens Grekland och för stora delar av östra Medelhavsområdet från Alexander den stores tid till och med romartiden. Nya … Demokrati. Demokrati kommer av grekiskans "demokratia", som kan översättas med folkvälde eller folkstyre. I sin ursprungliga – antika – betydelse betecknar ordet demokrati det styrelseskick som tillämpades i ett antal grekiska stadsstater, framför allt Athen. Av Malle Voitk. (Sammanfattning av ett föredrag i Östsvenska kretsen av Rhododendronsällskapet den 11 mars 1989) Linné har sagt ’Nomina si … Forskning. På Språk- och litteraturcentrum bedrivs framstående forskning inom språk, litteratur och områdesstudier. MA in Film and Media history...the media studied are placed in a historical and therefore social, cultural and political context. At the same time the economic, technical, and aesthetic conditions will be studied and discussed. En bild över svenska språkets historia, och varför språkförändring sker Ofta är ord inlånade från latin, grekiska, gotiska, engelska och många andra språk. ... Mobil är ett låneord från latinets mobilis som betyder rörlig. sanskrit, persiska, latin, grekiska, franska, engelska och tyska. Exempel på sådana ord: mor, far, bror, syster, namn. ... Låneord från andra språk Med kristendomens framfart kom även latinska och grekiska ord hit. Under nästa epok, klassisk fornsvenska, kristnades Sverige och vi fick många lånord från latin och grekiska.
2017: låneord från latin och grekiska | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress