I det bofasta samhället uppkom senare klassskillnaderna. Kvinnor under medeltiden ... Det medeltida samhället var uppbyggt ... men hur ser egentligen de historiska spåren efter denna magi ut? En jämförelse över hur samhället i Romarriket och Grekland såg ut under Antiken och Medeltiden, likheter och skillnader beskrivs i uppsatsen. Hur såg det ut under den Romerska och Grekiska Antiken? Varför behövdes fler regler och hur löste man det? Hur såg samhället ut under medeltiden och hur påverkade det litteraturen? Redan de gamla grekerna… Ja, det var mycket av det som vi tar som självklart som grundades under antiken. Man kan peka på att Sverige gått igenom många stora förändringar som ändrat vårt land och därmed vårt samhälle i grunden. De atenska "ugglemynten" dominerade medelhavshandeln under 400- och 300-talet f.Kr. En tid fylld med stora matematiker och filosofer kanske gjorde att människor hade större kunskap i männens och … Hur såg bostäderna ut? Under romantiken såg man också ... Allt för att läsarna skulle få sig en bild om hur allt såg ut. ... Hur såg kyrkan ut? De olympiska spelen har sitt ursprung i … I de grekiska stadsstaterna utvecklades många av de idéer om människan och samhället som vi har kvar fortfarande. ... http://hem.passagen.se/acke81/Antiken.html Kvinnor under medeltiden ... Det medeltida samhället var uppbyggt ... men hur ser egentligen de historiska spåren efter denna magi ut? De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. - Svar på allt Under 1900-talet utvecklades en delvis hyperkritisk historieforskning av romarriket, representerad av bl.a. Allt för att läsarna skulle få sig en bild om hur allt såg ut. En fördjupningsuppgift som redogör för hur samhället i det antika Grekland såg ut. Det sker en hel del förändringar av samhället under svensk medeltid. Ugglan var Athenas, vishetens gudinnas, heliga fågel. Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. 6 Upptäckter/ uppfinningar. Under 1950-talet växte ytterligare en inriktning inom psykologin till sig. Jämför livet i ett läger med jägare på stenåldern och livet i en stad i en högkultur i Mellanöstern. Samhällets olika delar . Bildspel om medeltiden . Visserligen ändrades inte Rom lika mycket som vårt samhälle har ändrats under denna tid, men liknelsen gör ändå att man får lite perspektiv på hur det såg ut. Hur ... den var inspirerad av den romerska antiken. Fokus ligger på demokratin i Aten, samt kvinnorna och barnens ställning. Einar Gjerstad men under de senaste decennierna har en tilltro till det skrivna källmaterialet ökat. Folket var dessutom trötta på hur samhället såg ut, där några få hade det jättebra och fick massor av privilegier, medan andra inte hade något att säga till om. Ge exempel på viktiga regler som behövdes för att samhället skulle fungera. Hur levde folket där och vilka historier berättades? Hur såg litteraturen ut i Grekland under antiken och på vilka sätt återspeglas den i dagens samhälle? Istället gick skådespelarna in i skene och rullade sedan ut ... hur det skulle gå för tragedins hjälte. Vi tar bland annat upp Homeros två …
2017: hur såg samhället ut under antiken | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress